TÈCNIC/A RESPONSABLE


Responsable d'Exàmens i Instructor/a del Servei d’Aeronàutica (EFAV) de l’IMET.