TANCADES

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOCENTS QUE IMPARTIRAN CURSOS DE FORMACIÓ I/O ACCIONS FORMATIVES A L’IMETSUBVENCIONATS PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC), LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA O ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES TERRITORIALS.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS A 2 FORMADORS/ES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI), EN LA MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA O ADMINISTRACIONS SIMILARS

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN FORMADOR/A DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI), EN LA MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA O ADMINISTRACIONS SIMILARS

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN FORMADOR/A DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ADAPTAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, ESPECIALITAT PERFIL AUXILIAR DE COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’UN RESPONSABLE D’EXÀMENS PER AL SERVEI D’AERONÀUTICA (EFAV) DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET)

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN FORMADOR/A DEL PROGRAMA “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES”, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN/A TALLERISTA PEL DESENVOLUPAMENT DE TALLERS A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DEL PLA ANIMACIÓ A LA LECTURA (PAL) DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET).

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN FORMADOR/A DE GESTIÓ EMPRESARIAL DE LA ORDRE EMO/336/2015, de 29 d’octubre, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’ INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS.

  • PROFESSOR/ A DE formació del mòdul formatiu MÀRQUETING

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN FORMADOR/A DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL “IMATGE PERSONAL”, EN L’ESPECIALITAT FORMATIVA “AUXILIAR D’ESTÈTICA”, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D‘UN FORMADOR/A DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL “HOSTALERIA I TURISME”, EN L’ESPECIALITAT FORMATIVA “OPERACIONA BÀSIQUES DE CUINA”, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS

  • PROFESSOR/A de formació en Cuina.

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN FORMADOR/A DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL “ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ”, EN L’ESPECIALITAT FORMATIVA “AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA I ATENCIÓ AL CLIENT”, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARSCONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN/A FORMADOR/A DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL “MANTENIMENT I REPARACIÓ”, EN L’ESPECIALITAT FORMATIVA “POLIMANTENIDOR/A D’EDIFICIS I ESPAIS OBERTS”, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS


CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN FORMADORS/A DE GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER L’AUDITORIA, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS


CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN FORMADOR EN CARNET DE CARRETONER, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), DINS DEL PROJECTE DE REALITZACIÓ DELS SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MALALTIA MENTAL DEL SERVEI D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA O ADMINISTRACIONS SIMILARSCONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE DOS FORMADORS/ES DE SOLDADURA AMB ELECTRODES I REVESTIT TIC, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARSCONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE D’UN FORMADOR/A D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PESONES A DOMICILI, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS  • LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’UN INSTRUCTOR – EXAMINADOR - AVALUADOR PER UN PERÍODE MÀXIM DE QUATRE ANYS AL SERVEI D’AERONÀUTICA (EFAV) DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) I CREACIÓ DE BORSA D’EXPERTS