TANCADES

 

Per proveir un lloc de treball laboral temporal d’un/a ORIENTADOR/A TUTOR/A,contractació subordinada a l’atorgament efectiu de la subvenció destinada als Programes Integrals que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre i la resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre.

Bases per proveir un lloc de treball laboral temporal a temps parcial (25% de jornada) d’un/a TÈCNIC/A D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ, contractació subordinada a l’atorgament efectiu de la subvenció destinada als Programes Integrals que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre i la resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre.

BASES REGULADORES PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL LABORAL TEMPORAL D’UN/A AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) PER A L’IMPULS D’ACCIONS FORMATIVES I OCUPACIONALS INNOVADORES A VILANOVA I LA GELTRÚ, CONTRACTACIÓ SUBORDINADA A L’ATORGAMENT EFECTIU DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA ALS PROGRAMES DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL, CONVOCATÒRIA DE 2016, DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, DE 7 DE JULIOL I L’ORDRE EMO/258/2014, DE 5 D’AGOST


BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA LABORAL INDEFINIDA, TÈCNIC/A, GRUP A2, DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER JUBILACIÓ PARCIAL D’UN TREBALLADOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM