TANCADES

 

Bases reguladores que han de regir el Concurs - Oposició lliure per a la provisió D’UNA PLAÇA LABORAL INDEFINIDA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA del grup C2, de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per jubilació parcial d’una treballadora de l’organisme autònom.

Bases reguladores que han de regir el Concurs - Oposició lliure per a la provisió de DOS PLACES LABORALS INDEFINIDES DE CONSERGE del grup E nivell 14, de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per jubilació parcial de dos treballadors de l’organisme autònom.

Per proveir DOS llocs de treball laboral temporal de Personal tècnic del programa Espais de recerca de feina del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s’estableix a deu mesos de l’atorgament, sent l’inici d’aquesta contractació abans del 31 de desembre del 2018, quedant la contractació subordinada a l’atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la Resolució TSF/2222/2018, de 26 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per l’ocupació.

Per proveir QUATRE llocs de treball laboral temporal de Tècnic/a Mig Orientador/a tutor/a dels Projectes Singulars del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s'estableix a 20/12/2019, quedant la contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la Resolució TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Per proveir TRES llocs de treball laboral temporal de Prospector/a pel Servei de Treball de l’IMET de properes convocatòries pendents d’inici i/o atorgament.

Per proveir un lloc de treball laboral temporal d'un/a TÈCNIC/A ESPECIALISTA en INTEGRACIÓ SOCIAL per al Pla pilot de prevenció d'Abandonament Escolar Prematur (AEP) del Servei d'Educació.

Per proveir un lloc de treball laboral temporal de PROSPECTOR/A del projecte TIMOL (A2-21) del Servei de Treball de l'IMET.

Per proveir DOS llocs de treball laboral temporals de TÈCNIC/A MIG (A2,20) per a les funcions de personal tècnic d’acompanyament en el marc de l’orientació del programa UBICAT del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s’estableix a 31 de desembre del 2018, quedant la contractació subordinada a l’atorgament de la concessió de la subvenció regulada per l’Ordre TSF/220/2017 de 22 de setembre.

Oferta de treball amb caràcter d’urgència per proveir UN lloc de treball laboral temporal de Preparador/a del projecte TIMOL (A2-21) del Servei de Treball de l’IMET, per a la substitució de baixa de maternitat .

Per proveir UN lloc de treball laboral temporal de PROSPECTOR/A del programa 30plus 2017 del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s’estableix a 31 de març del 2019, quedant la contractació subordinada a l’atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la Resolució TSF/1705/2017 del 12 de juliol.

Per proveir DOS llocs de treball laboral temporal de PREPARADORS/RES DEL PROJECTE TIMOL (Inclusió a l'empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual) del Servei de Treball, la data de finalització s'estableix a 22/12/17, quedant la seva pròrroga subordinada a l'atorgament definitiu amb caràcter retroactiu de la concessió de la subvenció 2017-2018, per part del Departament de Treball, Afers socials i família de la Generalitat de Catalunya.

Per proveir un lloc de treball laboral temporal d’un/a ORIENTADOR/A TUTOR/A,contractació subordinada a l’atorgament efectiu de la subvenció destinada als Programes Integrals que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre i la resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre.

Bases per proveir un lloc de treball laboral temporal a temps parcial (25% de jornada) d’un/a TÈCNIC/A D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ, contractació subordinada a l’atorgament efectiu de la subvenció destinada als Programes Integrals que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre i la resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre.

BASES REGULADORES PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL LABORAL TEMPORAL D’UN/A AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) PER A L’IMPULS D’ACCIONS FORMATIVES I OCUPACIONALS INNOVADORES A VILANOVA I LA GELTRÚ, CONTRACTACIÓ SUBORDINADA A L’ATORGAMENT EFECTIU DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA ALS PROGRAMES DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL, CONVOCATÒRIA DE 2016, DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, DE 7 DE JULIOL I L’ORDRE EMO/258/2014, DE 5 D’AGOST


BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA LABORAL INDEFINIDA, TÈCNIC/A, GRUP A2, DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER JUBILACIÓ PARCIAL D’UN TREBALLADOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM