TANCADES

 

Per proveir DOS llocs de treball laboral temporal de Personal tècnic del programa Espais de recerca de feina del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s’estableix a deu mesos de l’atorgament, sent l’inici d’aquesta contractació abans del 31 de desembre del 2018, quedant la contractació subordinada a l’atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la Resolució TSF/2222/2018, de 26 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per l’ocupació.

Per proveir QUATRE llocs de treball laboral temporal de Tècnic/a Mig Orientador/a tutor/a dels Projectes Singulars del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s'estableix a 20/12/2019, quedant la contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la Resolució TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Per proveir TRES llocs de treball laboral temporal de Prospector/a pel Servei de Treball de l’IMET de properes convocatòries pendents d’inici i/o atorgament.

Per proveir un lloc de treball laboral temporal d'un/a TÈCNIC/A ESPECIALISTA en INTEGRACIÓ SOCIAL per al Pla pilot de prevenció d'Abandonament Escolar Prematur (AEP) del Servei d'Educació.

Per proveir un lloc de treball laboral temporal de PROSPECTOR/A del projecte TIMOL (A2-21) del Servei de Treball de l'IMET.

Per proveir DOS llocs de treball laboral temporals de TÈCNIC/A MIG (A2,20) per a les funcions de personal tècnic d’acompanyament en el marc de l’orientació del programa UBICAT del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s’estableix a 31 de desembre del 2018, quedant la contractació subordinada a l’atorgament de la concessió de la subvenció regulada per l’Ordre TSF/220/2017 de 22 de setembre.

Oferta de treball amb caràcter d’urgència per proveir UN lloc de treball laboral temporal de Preparador/a del projecte TIMOL (A2-21) del Servei de Treball de l’IMET, per a la substitució de baixa de maternitat .

Per proveir UN lloc de treball laboral temporal de PROSPECTOR/A del programa 30plus 2017 del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s’estableix a 31 de març del 2019, quedant la contractació subordinada a l’atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la Resolució TSF/1705/2017 del 12 de juliol.

Per proveir DOS llocs de treball laboral temporal de PREPARADORS/RES DEL PROJECTE TIMOL (Inclusió a l'empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual) del Servei de Treball, la data de finalització s'estableix a 22/12/17, quedant la seva pròrroga subordinada a l'atorgament definitiu amb caràcter retroactiu de la concessió de la subvenció 2017-2018, per part del Departament de Treball, Afers socials i família de la Generalitat de Catalunya.

Per proveir un lloc de treball laboral temporal d’un/a ORIENTADOR/A TUTOR/A,contractació subordinada a l’atorgament efectiu de la subvenció destinada als Programes Integrals que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre i la resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre.

Bases per proveir un lloc de treball laboral temporal a temps parcial (25% de jornada) d’un/a TÈCNIC/A D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ, contractació subordinada a l’atorgament efectiu de la subvenció destinada als Programes Integrals que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre i la resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre.

BASES REGULADORES PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL LABORAL TEMPORAL D’UN/A AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) PER A L’IMPULS D’ACCIONS FORMATIVES I OCUPACIONALS INNOVADORES A VILANOVA I LA GELTRÚ, CONTRACTACIÓ SUBORDINADA A L’ATORGAMENT EFECTIU DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA ALS PROGRAMES DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL, CONVOCATÒRIA DE 2016, DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, DE 7 DE JULIOL I L’ORDRE EMO/258/2014, DE 5 D’AGOST


BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA LABORAL INDEFINIDA, TÈCNIC/A, GRUP A2, DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER JUBILACIÓ PARCIAL D’UN TREBALLADOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM