CONVOCATÒRIES TANCADES

 

BASES DEL PROCÉS SELECTIU D’UN/A TÈCNIC/A MIG (A2,21) PER AL SERVEI D’AERONÀUTICA (EFAV) PEL MÈTODE DE LLIURE ACCÉS.


TÈCNIC/A RESPONSABLE. Responsable d'Exàmens i Instructor/a del Servei d’Aeronàutica (EFAV) de l’IMET

 

Tècnic de Grau mig per al Servei d'Educació de l'IMET

 

Professor/a dins l'Acció Formativa Manteniment d'Embarcacions (Aturats Llarga Durada)

 

 

Professor/a dins l'Acció Formativa Operacions Bàsiques d'Elaboració en la Indústria Alimentaria (Aturats Llarga Durada)


 

Professor/a dins l'Acció Formativa Manteniment i Neteja (Aturats Llarga Durada)

 

Professor/a dins l'Acció Formativa Operacions Bàsiques de Cuina  (Aturats Llarga Durada)