PROFESSOR/A de formació en MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions del certificat de professionalitat SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions o accions formatives de la mateixa especialitat.