PROFESSOR/A de formació en MF1016_2: Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional. del certificat de professionalitat SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions o accions formatives de la mateixa especialitat.