PROFESSOR/A de formació en MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar del certificat de professionalitat SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones dependents en domicilis o accions formatives de la mateixa especialitat.