CURS DE LA FAMÍLIA FABRICACIÓ MECÀNICA 

Soldadura amb elèctrode revestit i TIG (IF15)

 


Nota informativa:
El centre ha anat realitzant dintre del procés de selecció diverses sessions informatives així com convocatòries per entrevistes personals

 


  PROCÉS DE SELECCIÓ (aquest curs te programats dos dies per realitzar les proves d'avaluació)
 • Convocatòria Proves d'Avaluació Competències Clau:
  • Data:09/01/2015
  • Hora: 9.30h
  • Nivell de qualificació: 2
   Aquesta prova únicament la realitzaran les persones que no tenen el nivell acadèmic
   requerit per accedir al procés de selecció

 • Valoració Proves d'Avaluació Competències Clau
 • ---------------------------------------------------------------------------
 • Convocatòria Proves d'Avaluació Competències Clau:
  • Data:27/01/2015
  • Nivell de qualificació: 2
   Aquesta prova únicament la realitzaran les persones que no tenen el nivell acadèmic
   requerit per accedir al procés de selecció

 • Valoració Proves d'Avaluació Competències Clau • Resultat Final. (Data 29/01/2015)

 

 

Certificats de Professionalitat Competències Clau Oferta Formativa Proves Nivell Procés Selecció

 

 

Aquest programa compta amb el suport de: