PROSPECCIÓ

El Servei de Prospecció de l’IMET té dues grans funcions:

 1. Indagar, situar i analitzar l’entorn empresarial de la comarca:
  • Participar en espais o fòrums empresarials que ens aportin informació sobre la situació del teixit empresarial de la comarca.
  • Estudiar els sectors per preveure i les possibles accions formatives a organitzar.
 2. Donar a conèixer què és l’IMET i les diferents accions que porta a terme, a l’entorn empresarial de la comarca:
  • Informar les empreses dels serveis que els podem oferir.
  • Mantenir al dia la informació sobre la normativa laboral per tal de donar resposta a possibles dubtes plantejats per les empreses que col·laboren amb l’IMET.

AVANTATGES

 1. Subvencionat, cost zero per a l'empresa.
 2. Ràpid, disposa d'amplis recursos i professionals preparats per gestionar les necessitats de les empreses.
 3. Personalitzat, s'adapta a les necessitats de les empreses perquè els ofereix atenció personalitzada i seguiment de les accions.
 4. Compromès, participa de la dinàmica laboral del territori amb valors d'integració i igualtat.

SERVEIS

 

TREBALL AMB SUPORT

Es tracta de la fórmula utilitzada per a la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o amb problemes de salut mental a les empreses. El treball amb suport és un mètode que ha demostrat ser el més eficaç en la inserció de persones que requereixen més ajut per accedir al món laboral. Per aconseguir-ho, es forma el/la treballador/a en la situació real.

Desprès de seguir un itinerari formatiu i de rebre orientació laboral, aquelles persones que participen en els projectes TIMOL i MATI - i que hi assoleixen les condicions necessàries -, entren en un procés de recerca de feina a través del nostre servei.

SERVEIS

Anàlisi del lloc de treball a cobrir

La tècnica orientadora del projecte es desplaça a l’empresa amb l’objectiu de recollir les dades necessàries per determinar si podem oferir candidats/es competents per a aquell lloc de treball concret (tasques, horari, entorn laboral, competències requerides, etc.

Període de pràctiques per a l'adaptació al lloc de treball

Segons de la necessitat de la persona treballadora, s'ofereix també l'acompanyament d'una preparadora laboral per a donar suport al procés d'adaptació al lloc de treball i per a descongestionar l'empresa de la dedicació que hauria d'invertir en aquesta adaptació. Aquestes pràctiques no suposen cap tipus de cost econòmic per a l'empresa.

Informació sobre els tipus de contractacions

Es dóna informació sobre els diferents tipus de contractes existents per a persones amb discapacitat i sobre les bonificacions i subvencions que comporten per a l’empresa.

Seguiment i suport durant tot el període del contracte.

L’experiència ens demostra que poden participar-hi empreses de tot tipus de sectors i de grandària, i per a cobrir perfils professionals molt diversos: personal d’administració i recepció, jardineria, llar d’infants, comerç i reposició, manipulació, neteja, magatzem...

Díptic treball amb suport.