CURS DE LA FAMÍLIA HOSTALERIA I TURISME 

Serveis de bar i cafeteria (IF004)(IF005)

 


Nota informativa:
El centre ha anat realitzant dintre del procés de selecció diverses sessions informatives així com convocatòries per entrevistes personals

 

Procés de Selecció CURS IF004 (inici al 13/01/2015):


 

Procés de Selecció CURS IF005 (inici al 09/02/2015):


 • Convocatòria entrevistes
 • Convocatòria Proves d'Avaluació Competències Clau:
  • Data: 02/02/2015
  • Nivell de qualificació: 2
   Aquesta prova únicament la realitzaran les persones que no tenen el nivell acadèmic
   requerit per accedir al procés de selecció

 • Valoració Proves d'Avaluació Competències Clau

 • Llistat definitiu admesos (Data 27/02/2015)

 

 

Certificats de Professionalitat Competències Clau Oferta Formativa Proves Nivell Procés Selecció

 

 

Aquest programa compta amb el suport de: