PROFESSOR/A de formació en MF1046_2 Tècniques de servei d’aliments i begudes en barra i taula i el MF1047_2 Begudes del certificat de professionalitat HOTR0508 Serveis de bar i cafeteria o accions formatives de la mateixa especialitat.