CONVOCATÒRIA MITJANÇANT CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN RESPONSABLE DE QUALITAT PER AL SERVEI D’AERONÀUTICA (EFAV)