PROCÉS DE SELECCIÓ CURSOS 2016-18


Per ampliar la informació de cada curs, feu Click a sobre del seu nom.


 

COMERÇ i MARQUETING

Mosso/a de magatzem

 

IMATGE PERSONAL

Auxiliar d'estètica

 

HOSTALERIA i TURISME

Cuina de Proximitat

 

MANTENIMENT i REPARACIÓ

Polimantenidor/a d'edificis

 

 

 

 

Aquest programa compta amb el suport de:


"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupacio Juvenil, d'acord amb el Programa d'Experiència Professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l'Ocupació regulat per l'ordre EMO/254/2014, de 4 d'agost i modificada per l'ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost i d'acord amb la Resolució TSF/1912/2016 d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per l'any 2016 i la convocatòria anticipada per l'any 2017".