Convocatòria i bases reguladores que han de regir el concurs-oposició per Promoció Interna de la convocatòria de proves selectives per a la provisió d’una PLAÇA LABORAL INDEFINIDA DE TÈCNIC/A MIG (A2,21) PER AL SERVEI DE TREBALL de l’institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú (IMET).