PROGRAMA INTEGRALS 2017

Actuacions d’acompanyament i suport personalitzat amb l’objectiu de retornar al sistema educatiu o inserir-se en el mon laboral.

Els programes integrals s’emmarca en les iniciatives de segones oportunitats o noves oportunitats recomanades des de la Unió Europea i es dirigeixen a les persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) impulsa aquests programes que s’adrecen a les persones joves que, per circumstàncies diverses, o bé han abandonat prematurament els estudis de secundària obligatòria, o bé no han finalitzat els estudis postobligatoris i necessiten un procés de reflexió i d’orientació per dirigir les seves trajectòries educatives i/o professionals.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.

 

 

A qui s'adreça?

L’objectiu del programa és la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu de joves de entre 18 a 29 anys, inscrits en garantia juvenil, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

Les persones participants dels Programes Integrals hauran d'estar inscrites a l’oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades.

 

 

Desenvolupament del programa

El programa es durà a terme fins a 22 de desembre del 2017

 

1. Actuacions d'orientació

Cada persona participant en el programa tindrà una persona tutora de referència assignada des de l'inici fins a la fi de la seva participació, que l'acompanyarà i seguirà en totes les actuacions.

 

2. Formació

Té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones participants i durant l’any 2017 es realitzen dos perfils professionals.

- Formació a mida: Carnisseria/Xarcuteria

- Certificat de professionalitat: Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil.

 

3. Pràctiques a empresa

Les formacions realitzades dins el programa contemplen hores de pràctiques formatives amb la finalitat de complementar els coneixements sobre l’ofici de les persones participants.

 

 

 

Procés de Selecció