PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 2016-2018

Actuacions ocupacionals per a afavorir la inserció laboral de joves i atendre les necessitats reals de les empreses.


A qui s'adreça?


L’objectiu del programa és la inserció laboral de joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.


Els i les joves participants han de complir els següents requisits:

  • Disposar del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig o que malgrat no disposar d’alguna d’aquestes titulacions, disposen de la corresponent equivalència a efectes laborals o acadèmics. No podran ser destinatàries del programa les persones joves amb una titulació superior a les esmentades ni tampoc aquelles que estiguin cursant cap tipus de formació reglada.

  • Hauran d’estar inscrites a l’oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i hauran de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte en el moment de la seva signatura.

L’IMET gestionarà la formació de les persones joves participants i la subscripció dels contractes laborals amb empreses interessades en col·laborar; així com acompanyarà les empreses en tot el procés de sol·licitud de subvenció i tramitació administrativa.

El SOC expedirà un diploma de la formació realitzada a les persones joves que hagin assistit, com a mínim, al 75% de les sessions de l’acció formativa.

 

Desenvolupament del programa


1.- Prospecció i assessorament d’empreses

L’objectiu és aconseguir contractes laborals per a les persones participants del programa, identificant i definint prèviament els llocs de treball que les empreses necessiten.


2.- Formació

Té com a objectiu millorar l’ocupabilitat i les oportunitats d’inserció, i és obligatòria per a totes les persones que participen en el projecte, així com de signar un compromís mitjançant el qual accepten complir amb les actuacions previstes (experiència professional remunerada mitjançant contracte laboral, formació i orientació). La formació es realitzarà prèvia o de manera simultània al contracte de treball.

3.- Orientació, tutoria i acompanyament a la inserció

Els objectius i accions que es portaran a terme consistiran en la selecció de les persones joves més adequades als llocs de treball detectats en la fase de prospecció i continua amb un procés personalitzat d’orientació, tutorització, disseny i seguiment de la formació i acompanyament en la contractació.

4.  Experiència professional

L’experiència professional en empreses mitjançant un contracte de treball, té per objectiu facilitar l’aprenentatge i adquisició de competències professionals per part de la persona jove desocupada en un entorn real de treball i afavorir la seva inserció laboral en l’empresa. Els contractes de treball han de permetre una jornada a temps parcial per poder combinar el treball efectiu amb la formació.

Si esteu interessats en entrar en el procés de selecció de joves del programa Fem Ocupació per a Joves 2016-2018, vine a l’infoIMET i fes la preinscripció.

Descarrègat el tríptic amb tota la informació del programa.

Informació per a les empreses interessades en col·laborar, contractes i subvencions (dossier informatiu)

 

 

 

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol”.