PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 2015-2017

Actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de joves i atendre les necessitats reals de les empreses.


A qui s'adreça?


El programa va dirigit a joves entre 18 i 29 anys en situació d’atur i que tenen adquirides les competències bàsiques, però que presenten mancances formatives i necessiten d’un acompanyament i una formació en el procés de retorn al mercat de treball. Els i les joves han de complir el següent perfil:

  • Que tinguin Graduat de l’ESO o Batxillerat, o Cicles Formatius de Grau Mitjà -però no titulacions superiors-, o disposen de la corresponent equivalència a efectes laborals o acadèmics.
  • Aquestes persones joves hauran d’estar inscrites a l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
  • Les persones joves que participin en el programa han d’inscriure’s en el Registre d’Informació de la Garantia Juvenil o presencialment a l’Oficina Jove del Garraf o a una Oficina de Treball del SOC.

Objectius


  • Afavorir la inserció laboral de les persones joves i atendre les necessitats reals de les empreses.
  • Assolir coneixements professionals.

 

Organització


1.- Prospecció i assessorament d’empreses

L’objectiu és aconseguir contractes laborals per a les persones participants del programa, identificant i definint prèviament els llocs de treball que les empreses necessiten. Les accions que es realitzen en aquesta fase són:

  • La detecció, identificació i selecció dels sectors d’activitat en l’àmbit territorial de la comarca del Garraf.
  • La detecció i selecció d’empreses per a detectar llocs de treball vacants i la identificació de perfils professionals requerits i de llocs de treball.
  • Gestionar la subscripció del contracte de treball i assessorament a l’empresa en aquest procés.


2.- Formació

Amb aquest programa combinaràs un 50% en formació en pintura del sector automobilístic o nàutic amb un 50% en experiència laboral remunerada en aquests sectors.

Formació professionalitzadora

Té com a objectiu millorar l’ocupabilitat i les oportunitats d’inserció, i és obligatòria per a totes les persones que participen en el projecte, així com de signar un compromís mitjançant el qual accepten complir amb les actuacions previstes per a elles en el programa (experiència professional mitjançant contracte laboral, formació i orientació).

Aquesta formació ha de tenir en compte les necessitats de les empreses i/o entitats sense ànim de lucre del territori i del sector productiu on es preveu la contractació.

La formació es realitzarà de manera simultània al contracte de treball, tot i que no cal que s’iniciï i finalitzi alhora que el contracte.

3.- Orientació, tutoria i acompanyament a la inserció

Els objectius i accions que es portaran a terme consistiran en la selecció de les persones joves més adequades als llocs de treball detectats en la fase de prospecció i continua amb un procés personalitzat d’orientació, tutorització, disseny i seguiment de la formació i acompanyament en la contractació.

4.  Experiència professional

L’experiència professional en empreses i/o entitats sense ànim de lucre, mitjançant un contracte de treball, té per objectiu facilitar l’aprenentatge i adquisició de competències professionals per part de la persona jove desocupada en un entorn real de treball i afavorir la seva inserció laboral en l’empresa. Els contractes de treball han de permetre una jornada a temps parcial per poder combinar el treball efectiu amb la formació i amb els 6 mesos de contracte.

 

Per APUNTAR-SE AL PROGRAMA vine a l’infoIMET i porta'ns la documentació següent :

- Fotocòpia del DNI o NIE
- Currículum vitae
- Fotocòpia del títol de l’ESO, Batxillerat o CFGM
- Fotocòpia d'inscripció al SOC com a Demanant d'Ocupació No Ocupat (DONO)
- Fotocòpia inscripció Garantia Juvenil

Descarrègat el tríptic amb tota la informació del programa.

Característiques dels contractes i ajuts a la contractació (dossier informatiu)

 

 

"Aquest projecte està subvencionat pel SOC, pel Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb el Programa Fem Ocupació per a Joves, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol”.