PROJECTE PROGRAMADA

CURS DE PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA

Durada
350 hores

Formació a l’IMET
270 hores

Pràctiques en empreses
80 hores

Inici
03/09/2019

Horari
Matí, de dll a dv de 9h a 14h

Final
05/12/2019

Pràctiques
Desembre 2019

Competència general
La formació en programació està destinada al coneixement del JAVA, els objectius del curs són:
- Desenvolupar components software aplicant el paradigma Orientat a Objectes: realitzar la programació de software que compleixi les especificacions d'un disseny donat i els nivells de qualitat establerts.
- Utilitzar els components orientats a objectes com a base en el desenvolupament d'una aplicació.
- Verificar la correcció dels components desenvolupats mitjançant la realització de proves.
- Elaborar la documentació del codi desenvolupat.

Contingut
Els continguts formatius són els següents:
1: Llenguatge d'etiquetes amb HTML HTML5
2: Fulls d'estil amb CSS-CSS3
3: Disseny web amb WORDPRESS
4: Dinamisme a les webs amb JAVASCRIPT
5: Llenguatge de Servidor amb PHP (pendent determinar la durada de cada mòdul formatiu)

Entorn professional on es pot desenvolupar la feina
Aquesta professional exerceix la seva activitat en l'àrea d'informàtica de grans empreses o bé en empreses especialitzades en desenvolupament i manteniment de software.

Sortides professionals
Programadora d’aplicacions de gestió web i d’escriptori
Desenvolupadora de software en general

Requisits d’accés
El curs s’adreça a DONES majors de 16 anys.

Situació laboral:
Prioritàriament dones aturades, tot i que també hi poden accedir dones que estiguin en actiu. En qualsevol cas, cal estar inscrites a l’Oficina de Treball del SOC.

Requisit acadèmic:
Graduat en Educació Secundària Obligatòria o formació equivalent.

Per a més informació preguntar a Núria Prat nprat@imet.cat ext. telefònica 7307