rograma de Formació i Inserció Adaptat per a persones amb discapacitat intel·lectual (antic PQPI)

 

Especialitat / Perfil: Auxiliar de comerç i atenció al públic.

Col·lectiu: Joves amb discapacitat intel·lectual entre 16 i 21 anys (complerts l’any d’inici del programa) que no hagin obtingut el Graduat en ESO (Educació Secundària Obligatòria).

Durada: 2018-2020, dos cursos escolars de setembre a juny.

Places ofertades:

 • Primer curs 2018-19: 9
 • Segon curs 2019-20: 3

Adreça: IMET, antic edifici La Paperera, c. Unió 81-87, 08800 Vilanova i la Geltrú.

Aquest curs es planteja com un Programa adaptat dirigit específicament a alumnat amb necessitats educatives especials: joves amb discapacitat intel·lectual.

S'adapta el desenvolupament del programa a les característiques de l’alumnat que atén. Es desenvolupen els continguts associats a aquelles unitats de competència del perfil professional que es considerin més adients per al col·lectiu destinatari, centrant-se en aquelles competències que l'alumnat pugui cursar amb més garanties d'èxit.

Díptic Informatiu


CARACTERÍSTIQUES GENERALS


 • Programa autoritzat pel Departament d’Ensenyament. Acreditació acadèmica.
 • Finançat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona.
 • Gestionat i desenvolupat per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET).

 

ESTRUCTURA CURS

 

 • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals.
  • Mòduls: Desenvolupament i recursos personals, coneixement de l'entorn social i professional, comunicació oral i escrita, matemàtiques bàsiques, informàtica, gestió del temps i organització, competències pel món laboral, coneixement del mercat laboral…
 • Mòduls de formació professional per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
  • Mòduls: Tècniques bàsiques de comercialització, atenció al client, preparació de comandes i venda de productes, operacions auxiliars de recepció, d’emmagatzematge i expedició de mercaderies o productes.
 • Accions de seguiment i orientació de l’alumnat.

 

 

Programes organitzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’IMET, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.