PROFESSOR/A de formació en MF1326_1 Preparació de comandes. del certificat de professionalitat COMT0211 Activitats auxiliars de comerç o accions formatives de la mateixa especialitat.