POLIMANTENIDOR/A D’EDIFICIS

 

 

Procés de Selecció


  • Convocatòria Sessió Informativa
    • 19 i 20/10/2016 - 10 i 16 h
    • 16/11/2016 12 hInscripcions

Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET)
Carrer de l'Unió, 81-87 (Edifici La Paperera)
Vilanova i la Geltrú

Horari:
Matins: De 9 a 13.30 hores
Tardes: Dimarts i dijous de 16 a 18 hores

 

Informació Curs

OBJECTIU GENERAL

♦ Dur a terme operacions auxiliars, sota supervisió, en el muntatge i el manteniment d’instal·lacions elèctriques en edificis, així com en la instal·lació de canonades, tot aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.
♦ Efectuar treballs auxiliars de pintura, fer revestiments amb pastes i pintures, aplicar emprimacions i pintures protectores, així com col·laborar en l'envernissat i empaperat sobre qualsevol superfície, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció medioambiental corresponent.
♦ Fer treballs auxiliars en obres de construcció, d'obra nova, rehabilitació i reforma, col·laborant en l'execució de fàbriques per revestir, en l'aplicació de revestiments continus i en els treballs d'enrajolat, pavimentació i pintura protectora, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció medioambiental corresponent.

TEMARI

♦ Instal·lacions elèctriques
♦ Operacions de fontaneria
♦ Maçoneria bàsica
♦ Pintura
♦ Prevenció de riscos laborals

DURADA I HORARI

Durada: 380 hores (300 hores de formació teoricopràctica al Centre i 80 hores de pràctiques en empreses)
Inici: Febrer 2017
Acabament: Juny 2017
Horari: De dilluns a divendres, horari a determinar

I 100 hores de tutoria que es portaran a terme al llarg de tot el Programa (desembre 2016-març 2018)

 

Aquest programa compta amb el suport de:

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupacio Juvenil, d'acord amb el Programa d'Experiència Professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l'Ocupació regulat per l'ordre EMO/254/2014, de 4 d'agost i modificada per l'ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost i d'acord amb la Resolució TSF/1912/2016 d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per l'any 2016 i la convocatòria anticipada per l'any 2017".