CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN FORMADOR/A DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ADAPTAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, ESPECIALITAT PERFIL AUXILIAR DE COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

 

PROFESSOR/A del PFI Adaptat en AUXILIAR DE COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC