CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN/A TALLERISTA PEL DESENVOLUPAMENT DE TALLERS A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DEL PLA ANIMACIÓ A LA LECTURA (PAL) DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET).

 

Tallerista Programa Animació a la Lectura