LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’UN INSTRUCTOR (ANGLÈS) – EXAMINADOR - AVALUADOR PER UN PERÍODE MÀXIM DE QUATRE ANYS AL SERVEI D’AERONÀUTICA (EFAV) DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) I CREACIÓ DE BORSA D’EXPERTS