CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UN FORMADOR EN CARNET DE CARRETONER, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), DINS DEL PROJECTE DE REALITZACIÓ DELS SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MALALTIA MENTAL DEL SERVEI D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA O ADMINISTRACIONS SIMILARS

 

PROFESSOR/A de formació en Carnet de Carretoner