CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D‘UN FORMADOR/A DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL “HOSTALERIA I TURISME”, EN L’ESPECIALITAT FORMATIVA “OPERACIONA BÀSIQUES DE CUINA”, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS

 

PROFESSOR/A de formació en Cuina