CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE D’UN/A FORMADOR/A D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES A DOMICILI, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS

 

PROFESSOR/A de formació en Recolzament domiciliari i alimentació familiar