CURS DE LA FAMÍLIA COMERÇ I MARQUETINGÀrea professional: Logística comercial i gestió del transport

 

 

Gestió i control de l'aprovisionament (COML0210)

 

 • Programa del curs.

 • Model Sol·licitud.

 • Procés de Selecció:

  • Convocatòria Proves d'Avaluació Competències Clau:
   • Data:15/01/2014
   • Hora:9.30h
   • Nivell de qualificació: 3
    Aquesta prova únicament la realitzaran les persones que no tenen el nivell acadèmic
    requerit per accedir al procés de selecció

  • Valoració Proves d'Avaluació Competències Clau
  • Convocatòria Sessió Informativa i Proves de Selecció
   • Data:21/01/2014
   • Hora:08.30h (durada aproximada 1 h)
   • Lloc: Sala d'Actes
   • Aquesta convocatòria va adreçada a totes les persones que han superat la prova de nivell 3 
    o tenen la titulació requerida.


  • Valoració Sessió Informativa i Proves de Selecció
   • Totes les persones que han superat satisfactòriament les proves de selecció
    estan convocades al llistat de temporalització d'entrevistes

  • Temporalització d'entrevistes

  • Resultat Final.

 

 

Certificats de Professionalitat Competències Clau Oferta Formativa Proves Nivell Procés
Selecció

 

 

Aquest programa compta amb el suport de: