PROFESSOR/A de formació en MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. del certificat de professionalitat SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones dependents en domicilis o accions formatives de la mateixa especialitat.