PROFESSOR/A de formació en els MF1006_3 Anglès professional per la logística i transport internacional del certificat de professionalitat COML0210 Gestió i control de l’aprovisionament o accions formatives de la mateixa especialitat.