PROFESSOR/A de formació en els MF1005_3 Optimització de la cadena logística del certificat de professionalitat COML0210 Gestió i control de l’aprovisionament o accions formatives de la mateixa especialitat.