PROFESSOR/A de formació en MF1018_2: Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions del certificat de professionalitat SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions o accions formatives de la mateixa especialitat.