PROFESSOR/A de formació en UF0058 Us de la dotació bàsica del restaurant i assistència al preservei i UF0059 Servei bàsic d’aliments i begudes i tasques de postservei en el restaurant del certificat de professionalitat HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar o accions formatives de la mateixa especialitat.