PROFESSOR/A de formació en els mòduls Instal·lacions elèctriques i domòtiques, Instal·lacions de telecomunicacions, i Operacions de fontaneria, o accions formatives de la mateixa especialitat.