PROFESSOR/A de formació en MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. del certificat de professionalitat SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones dependents en domicilis o accions formatives de la mateixa especialitat.