ESPAIS RECERCA DE FEINA

 

L’IMET t’ofereix la possibilitat de participar en un nou programa d’orientació laboral.

Els espais de Recerca de Feina tenen per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona participant per a la seva incorporació al mercat laboral.

Dues persones tècniques professionals del sector de l’ Ocupació s’encarreguen de dinamitzar les sessions, fent un seguiment personalitzat a cada participant, resolent els dubtes que poden sorgir durant la recerca i realitzant càpsules formatives relacionades amb el procés de cerca de feina, fent especial èmfasi en la recerca dins l’era digital.

Els espais de recerca es divideixes en dos serveis diferenciats:

- Servei de Recerca Activa de Feina: Aquest es un servei de recerca intensiva de feina. Tenim 2 grups de Recerca amb diferents horaris:

o Dilluns i dimecres de 10:30 a 14:30.
o Dimarts i dijous de 10:30 a 14:30.

La participació en aquests grups es distribueix en un mínim de 8 sessions i un màxim de 12 per persona participant.

- Servei Eines Informàtiques: en aquest servei ajudem a millorar les competències digitals de les persones participants.

Tenim 2 grups amb diferents horaris:

o Divendres de 9:30 a 12:00.
o Divendres de 12:00 a 14:30.

Els requisits per participar en el programa són els següents:

- Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació (SOC) amb la demanda activa. 
- Tenir un projecte professional definit i viable.
- Tenir disponibilitat per participar.
- Tenir coneixements de català i/o castellà.
- Tenir coneixements d’ informàtica i Internet.

El programa ofereix:

- Seguiment personalitzat.
- Càpsules grupals de Recerca de Feina
- Accés a les principals webs de recerca de feina, com Feina Activa i la Xarxa Xaloc.
- Contacte amb les vies de recerca de feina digitals.
- Espai de resolució de dubtes i entrenament en la recerca de feina.
- Espai habilitat per realitzar una recerca de feina intensiva i sistemàtica.

Les persones interessades en participar al programa ESPAIS DE RECERCA DE FEINA s’han d’adreçar a Infoimet o si volen rebre més informació es poden posar en contacte al telèfon 93 814 04 40 a l’ext. 7311 amb Míriam Romeu Hernández o Manu Fandos Espallargas.

Aquest programa està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel fons Social Europeu.