EN PROCÉS

(tancat període presentació d'instàncies)

 

Per proveir un lloc de treball laboral temporal d'un/a TÈCNIC/A ESPECIALISTA en INTEGRACIÓ SOCIAL per al Pla pilot de prevenció d'Abandonament Escolar Prematur (AEP) del Servei d'Educació.


Per proveir un lloc de treball laboral temporal de PROSPECTOR/A del projecte TIMOL (A2-21) del Servei de Treball de l'IMET.