EN PROCÉS

(tancat període presentació d'instàncies)

Bases reguladores que han de regir el Concurs - Oposició lliure de la convocatòria de proves selectives per a la provisió D’UNA PLAÇA LABORAL INDEFINIDA DE TÈCNIC/A MIG del grup A2, per al Servei de l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV) de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.