EN PROCÉS

(tancat període presentació d'instàncies)

BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA LABORAL INDEFINIDA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DEL GRUP C2, DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER JUBILACIÓ PARCIAL D’UNA TREBALLADORA DE L’ORGANISME AUTÒNOM

BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE DOS PLACES LABORALS INDEFINIDES DE CONSERGE DEL GRUP E NIVELL 14, DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER JUBILACIÓ PARCIAL DE DOS TREBALLADORA DE L’ORGANISME AUTÒNOM