PROSPECCIÓ

El Servei de Prospecció de l’IMET té dues grans funcions:

 1. Indagar, situar i analitzar l’entorn empresarial de la comarca:
  • Participar en espais o fòrums empresarials que ens aportin informació sobre la situació del teixit empresarial de la comarca.
  • Estudiar els sectors per preveure i les possibles accions formatives a organitzar.
 2. Donar a conèixer què és l’IMET i les diferents accions que porta a terme, a l’entorn empresarial de la comarca:
  • Informar les empreses dels serveis que els podem oferir.
  • Mantenir al dia la informació sobre la normativa laboral per tal de donar resposta a possibles dubtes plantejats per les empreses que col·laboren amb l’IMET.

 

AVANTATGES

 1. Subvencionat, cost zero per a l'empresa.
 2. Ràpid, disposa d'amplis recursos i professionals preparats per gestionar les necessitats de les empreses.
 3. Personalitzat, s'adapta a les necessitats de les empreses perquè els ofereix atenció personalitzada i seguiment de les accions.
 4. Compromès, participa de la dinàmica laboral del territori amb valors d'integració i igualtat.

SERVEIS

TREBALL AMB SUPORT

Es tracta de la fórmula utilitzada per a la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o amb problemes de salut mental a les empreses. El treball amb suport és un mètode que ha demostrat ser el més eficaç en la inserció de persones que requereixen més ajut per accedir al món laboral. Per aconseguir-ho, es forma el/la treballador/a en la situació real.

Desprès de seguir un itinerari formatiu i de rebre orientació laboral, aquelles persones que participen en els projectes TIMOL i MATI - i que hi assoleixen les condicions necessàries -, entren en un procés de recerca de feina a través del l nostre servei.

Díptic treball amb suport.

EINES

 • Benvingut.
  • Eina que exemplifica el procés formal i informal d'inserció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les empreses ordinàries.
 • Trencant barreres per a la inserció laboral.
  • Reportatge que exemplifica bones pràctiques en diferents empreses de la comarca del Garraf, en la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb problemes de salut mental.
 • Xarxa d'Empreses Inclusives del Garraf (XEIG).
  • Plataforma virtual d’organitzacions que treballen amb una perspectiva comuna: facilitar l’accés al món laboral de col·lectius amb especials dificultats; en concret, persones amb disCAPACITAT intel·lectual i persones amb problemes de salut mental.
  • Els avantatges de formar part d’aquesta comunitat es podran gaudir des del primer moment ja que agruparà organitzacions amb inquietuds similars. El fet de fomentar l’intercanvi d’experiències comporta un immediat enriquiment personal i professional de l’empresa i del personal que hi treballa. A més, aconseguirà generar accions estimuladores perquè d’altres empreses vulguin esdevenir inclusives.
  • La Xarxa pretén fomentar nous sistemes de cooperació empresarial i d’intercanvi de coneixement que generaran iniciatives creatives i dinàmiques apostant per la inclusió.

Presentació Xarxa d'Empreses