ORIENTACIÓ I OCUPACIÓ. COL·LECTIUS ESPECIALS

 

Els projectes d’Orientació tenen característiques pròpies segons els seus objectius:

  • Projecte MATÍ-OTL. Servei d’Orientació i treball amb suport per a la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental. Destinat a persones amb algun problema de salut mental de la comarca del Garraf que estiguin a l'atur i que vulguin treballar a l'empresa ordinària. Cal que es trobin en una situació estable i sota seguiment mèdic.
  •  

  • Projecte TIMOL. Té com a principal objectiu la inclusió a l'empresa ordinària de persones amb alguna discapacitat intel·lectual mitjançant la metodologia de treball amb suport. Destinat a persones amb discapacitat intel·lectual aturades de la comarca del Garraf que vulguin treballar a l'empresa ordinària.
  •  

  • Programa SIOAS. Projecte d'accions d'orientació, desenvolupament de competències, acompanyament a la inserció i treball amb suport de persones amb discapacitat intel·lectual i de persones amb problemes de salut mental a l'empresa ordinària. Es treballa principalment amb les persones dels col·lectius esmentats i també amb les empreses de la comarca.