CONVOCATÒRIA PROFESSOR/A de formació en Seguretat i Higiene del certificat de professionalitat HOTR0508 Serveis de bar cafeteria, o accions formatives de la mateixa especialitat.