CONVOCATÒRIA PROFESSOR/A de formació Específica del certificat de professionalitat HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar, o accions formatives de la mateixa especialitat.