CONVOCATÒRIA PROFESSOR/A de formació en MF1049_2: Elaboració i exposició de menjars al bar cafeteria del certificat de professionalitat HOTR0508 Serveis de bar cafeteria, i UF0061: Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar del certificat de professionalitat HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar, o d’ accions formatives de la mateixa especialitat.