CONVOCATÒRIA PROFESSOR/A de formació en formació específica del certificat de professionalitat COMV0108 Activitats de venda, o accions formatives de la mateixa especialitat.