CONVOCATÒRIA PROFESSOR/A de formació en formació específica del certificat de professionalitat COMT0211 Activitats auxiliars de comerç, o accions formatives de la mateixa especialitat.