CONVOCATÒRIA PROFESSOR/A de formació Específica del certificat de professionalitat HOTR0508 Serveis de bar cafeteria, o accions formatives de la mateixa especialitat.