BASES DEL PROCÉS SELECTIU DE DUES PLACES TÈCNIC/A MIG (A2,21) PER AL SERVEI DE TREBALL (ESPAI DE RECERCA DE FEINA) DE L’IMET PEL MÈTODE DE LLIURE ACCÉS