Per proveir TRES llocs de treball laboral temporal de Prospector/a pel Servei de Treball de l’IMET de properes convocatòries pendents d’inici i/o atorgament.