Per proveir UN lloc de treball laboral temporal de PROSPECTOR/A del projecte TIMOL (A2-21) del Servei de Treball de l'IMET

 

 Procés de Selecció: