Per proveir UN lloc de treball laboral temporal de PROSPECTOR/A del programa 30 Plus 2019 del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s’estableix a 23 de desembre del 2020, quedant la contractació subordinada a l’atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la Resolució TSF/3060/2018 de 17 de desembre