Per proveir UN lloc de treball laboral temporal de PROSPECTOR/A del programa 30plus 2017 del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s’estableix a 31 de març del 2019, quedant la contractació subordinada a l’atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la Resolució TSF/1705/2017 del 12 de juliol